Bejelentkezés:
 
HU leírás
Orgona/ Orgán/ Organ/ Orgle Orgona 2-4 méter magas cserje, de céltudatos metszéssel kecses, alacsony törzsű fává is nevelhető. Dúsan elágazó gyökérzete sekélyen helyezkedik el a talaj felszíne alatt. Jó minőségű, meszes, agyagos talajon érzi magát a legjobban, de a sivár, köves, napos domboldalakon is megél. Levelei épek, ritkán szárnyasan osztottak, átellenes állásúak. Felálló vesszőin csak a legfelső 1-2, ritkán 3 rügypárból fejlődik virág. A virágzat végálló buga.
               CZ/SK opis
Je to 2-4 metry vysoký keř, ale při cíleném řezu z něj lze vypěstovat i ladný strom s nízkým kmenem. Jeho bohatě rozvětvený kořenový systém se nachází mělce pod povrchem půdy. Nejlépe se cítí na kvalitní, vápenaté, jílovité půdě, ale žije i na bezútěšných, kamenitých, slunných stráních. Jeho listy jsou neporušené, zřídka okřídlené, protilehlé. Květy se vyvíjejí pouze z nejvyšších 1-2, zřídka 3 párů poupat na vzpřímených palicích. Květenství je terminální buga.
             DE Beschreibung
Es handelt sich um einen 2–4 Meter hohen Strauch, der aber durch gezielten Schnitt auch zu einem anmutigen Baum mit niedrigem Stamm heranwachsen kann. Sein reich verzweigtes Wurzelsystem liegt flach unter der Erdoberfläche. Am wohlsten fühlt sie sich auf gutem, kalkhaltigem Lehmboden, aber sie lebt auch auf kahlen, steinigen und sonnigen Hängen. Die Blätter sind intakt, selten geflügelt und gegenständig. Blüten entwickeln sich nur aus den obersten 1-2, seltener 3 Knospenpaaren an den aufrechten Trieben. Der Blütenstand ist eine terminale Buga.
            SL opis
Je 2-4 metre visok grm, vendar z namenskim obrezovanjem lahko zraste tudi v graciozno drevo z nizkim deblom. Njegov bogato razvejan koreninski sistem se nahaja plitvo pod površjem tal. Najbolje se počuti na kakovostnih, apnenčastih, ilovnatih tleh, živi pa tudi na pustih, kamnitih, prisojnih pobočjih. Njeni listi so nedotaknjeni, redko krilati, nasprotni. Cvetovi se razvijejo samo iz zgornjih 1-2, redkeje 3 parov brstov na njegovih pokončnih čepih. Socvetje je terminalna buga.