Bejelentkezés:
 
Orgona

HU:
2-4 méter magas cserje, de céltudatos metszéssel kecses, alacsony törzsű fává is nevelhető. Dúsan elágazó gyökérzete sekélyen helyezkedik el a talaj felszíne alatt. Jó minőségű, meszes, agyagos talajon érzi magát a legjobban, de a sivár, köves, napos domboldalakon is megél. Levelei épek, ritkán szárnyasan osztottak, átellenes állásúak. Felálló vesszőin csak a legfelső 1-2, ritkán 3 rügypárból fejlődik virág. A virágzat végálló buga.
CZ/SK:
Je to 2-4 metry vysoký keř, ale při cíleném řezu z něj lze vypěstovat i ladný strom s nízkým kmenem. Jeho bohatě rozvětvený kořenový systém se nachází mělce pod povrchem půdy. Nejlépe se cítí na kvalitní, vápenaté, jílovité půdě, ale žije i na bezútěšných, kamenitých, slunných stráních. Jeho listy jsou neporušené, zřídka okřídlené, protilehlé. Květy se vyvíjejí pouze z nejvyšších 1-2, zřídka 3 párů poupat na vzpřímených palicích. Květenství je terminální buga.
DE:
Es handelt sich um einen 2–4 Meter hohen Strauch, der aber durch gezielten Schnitt auch zu einem anmutigen Baum mit niedrigem Stamm heranwachsen kann. Sein reich verzweigtes Wurzelsystem liegt flach unter der Erdoberfläche. Am wohlsten fühlt sie sich auf gutem, kalkhaltigem Lehmboden, aber sie lebt auch auf kahlen, steinigen und sonnigen Hängen. Die Blätter sind intakt, selten geflügelt und gegenständig. Blüten entwickeln sich nur aus den obersten 1-2, seltener 3 Knospenpaaren an den aufrechten Trieben. Der Blütenstand ist eine terminale Buga.
SLO:
Je 2-4 metre visok grm, vendar z namenskim obrezovanjem lahko zraste tudi v graciozno drevo z nizkim deblom. Njegov bogato razvejan koreninski sistem se nahaja plitvo pod površjem tal. Najbolje se počuti na kakovostnih, apnenčastih, ilovnatih tleh, živi pa tudi na pustih, kamnitih, prisojnih pobočjih. Njeni listi so nedotaknjeni, redko krilati, nasprotni. Cvetovi se razvijejo samo iz zgornjih 1-2, redkeje 3 parov brstov na njegovih pokončnih čepih. Socvetje je terminalna buga.

Lonicera p. Serotina

HU:
Alak: Erőteljes növekedésű, fásodó szárú, csavarodva kúszó, télálló kúszócserje, 3-6 méter magasra is felkapaszkodik. Évente 1-2 méterrel nő. Virág: Júniustól szeptemberig nyílnak mézes-illatú, kétszínű virágai. Hosszú porzós virágai akár 5 cm hosszúak is lehetnek, kívül lilás-piros, belül bézs színű árnyalattal. Levél: Bőrnemű, kékes-zöldes levelei szép kontrasztban vannak a színes virággal. Lombhullató.Termés: Augusztustól késő őszig piros bogyós termése is szépen díszít. Származási hely: Kína, Korea Tenyészhely: Nem túl igényes növény, mely napos, világos, vagy félárnyékos helyre is ültethető. Szélcsendes, védett helyen fejlődik a legszebben. Talaj: A talaj iránt nem túl igényes, ültethetjük tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő talajba. Kedveli, ha földje kissé nyirkos, ezért érdemes mértékkel öntözni, a túlöntözést nem bírja.Felhasználása: Gyors növekedésű növény, mely kerítések, falak, pergolák befuttatására alkalmas. Futtatásához támrendszer szükséges. Gondozása: Még számára kedvező körülmények között is lassan alkalmazkodik a környezethez, ezért ez idő alatt viszonylag lassan fejlődik. Metszést nem igényel, de amennyiben szükséges, azt késő ősszel vagy kora tavasszal érdemes elvégezni, figyelembe véve azt, hogy a virágok mindig az előző évi hajtásokon fejlődnek.
CZ/SK:
Tvar: Bujný růst, dřevnatá lodyha, kroucená liána, zimní odolná liána, šplhá do výšky 3-6 metrů. Za rok vyroste o 1-2 metry. Květ: Medově vonící, dvoubarevné květy kvetou od června do září. Jeho dlouhé tyčinkové květy mohou být až 5 cm dlouhé, zvenku purpurově červené a zevnitř béžové. List: Jeho kožovité, modrozelené listy pěkně kontrastují s barevným květem. Opadavé.Sklízení: Od srpna do pozdního podzimu jsou krásnou ozdobou i její červené bobulovité plody. Místo původu: Čína, Korea Místo pěstování: Nepříliš náročná rostlina, kterou lze vysadit na slunné, světlé nebo polostinné místo. Nejlépe roste na klidném, chráněném místě. Zemina: Na půdu není příliš náročná, lze ji vysadit do živné, dobře propustné půdy. Má ráda mírně vlhkou půdu, proto se vyplatí zalévat střídmě, nesnese přemokření Využití: Rychle rostoucí rostlina vhodná k obložení plotů, zdí, pergol. Ke spuštění vyžaduje podpůrný systém. Péče: I za příznivých podmínek se pomalu přizpůsobuje prostředí, takže se v této době vyvíjí poměrně pomalu. Nevyžaduje řez, ale pokud je to nutné, měl by být proveden koncem podzimu nebo brzy na jaře s ohledem na to, že květy se vždy vyvinou na výhonech z předchozího roku.
DE:
Form: Kräftiger Wuchs, verholzter Stamm, windende Schlingpflanze, winterfeste Schlingpflanze, wird 3-6 Meter hoch. Es wächst um 1-2 Meter pro Jahr. Blüte: Von Juni bis September blühen zweifarbige, nach Honig duftende Blüten. Seine langen Staubgefäße können bis zu 5 cm lang werden, außen purpurrot und innen beige. Blatt: Seine ledrigen, blaugrünen Blätter bilden einen schönen Kontrast zur farbenfrohen Blüte. Laubabwerfend. Ernte: Von August bis Spätherbst sind seine roten Beerenfrüchte auch eine schöne Dekoration. Herkunftsort: China, Korea Anbauort: Keine sehr anspruchsvolle Pflanze, die an einem sonnigen, hellen oder halbschattigen Ort gepflanzt werden kann. Es wächst am besten an einem ruhigen, geschützten Ort. Boden: Sie stellt keine großen Ansprüche an den Boden und kann in nährstoffreichen, gut durchlässigen Boden gepflanzt werden. Sie mag einen leicht feuchten Boden, daher lohnt es sich, in Maßen zu gießen, sie verträgt keine Überwässerung. Verwendung: Eine schnell wachsende Pflanze, die sich zum Auskleiden von Zäunen, Mauern und Pergolen eignet. Zur Ausführung ist ein Supportsystem erforderlich. Pflege: Auch unter günstigen Bedingungen passt er sich langsam an die Umgebung an, entwickelt sich also in dieser Zeit relativ langsam. Ein Rückschnitt ist nicht erforderlich, sollte jedoch bei Bedarf im Spätherbst oder frühen Frühling erfolgen, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich die Blüten immer an den Trieben des Vorjahres entwickeln.
SLO:
Oblika: bujna rast, olesenelo steblo, vijugasti nepozebnik, prezimno odporen nepozebnik, povzpne se do višine 3-6 metrov. Na leto zraste za 1-2 metra. Cvet: medeno dišeči dvobarvni cvetovi cvetijo od junija do septembra. Njeni dolgi prašniški cvetovi so lahko dolgi tudi do 5 cm, zunaj vijolično rdeči, znotraj pa bež. List: njegovi usnjati, modrozeleni listi so v lepem kontrastu s pisanim cvetom. Listopadni.Pobiranje: Od avgusta do pozne jeseni je lep okras tudi njegov rdeči jagodičast plod. Izvor: Kitajska, Koreja Rastišče: Ni zelo zahtevna rastlina, ki jo lahko sadimo na sončno, svetlo ali polsenčno mesto. Najbolje uspeva na mirnem, zaščitenem mestu. Tla: Do tal ni zelo zahtevna, lahko jo sadimo v s hranili bogato, dobro prepustno zemljo. Rada ima rahlo vlažna tla, zato se splača zmerno zalivati, ne prenaša prezalivanja Uporaba: Hitro rastoča rastlina, primerna za oblaganje ograj, zidov in pergol. Za delovanje potrebuje podporni sistem. Nega: Tudi v ugodnih razmerah se počasi prilagaja okolju, zato se v tem času razvija relativno počasi. Ne zahteva obrezovanja, po potrebi pa ga opravimo pozno jeseni ali zgodaj spomladi, pri čemer upoštevamo, da se cvetovi vedno razvijejo na poganjkih prejšnjega leta.
 
Lonicera p. Fragrant Cloud

HU:
Lengyel nemesítésű, 2-3 m magasra felfuttatható lombhullató, látványosan nyíló kúszócserje, mely sötétzöld lombozata között májustól szeptemberig, igen hosszú ideig hozza erősen illatos, többszínű (liláspiros külső, lilásrózsaszín, illetve narancsos belső) virágait. Pergolák, kerítések befuttatására is kiváló. Késő nyártól érő piros bogyói kiváló eledelül szolgálnak számos madárfajnak. Napos helyre ültessük. vízigénye közepes. Bármilyen talajba ültethető.
CZ/SK:
V Polsku vyšlechtěná opadavá liána dorůstající do výšky 2–3 m, která nádherně kvete mezi svými tmavě zelenými listy po velmi dlouhou dobu od května do září. Výborně se hodí i na běhání v pergolách a plotech. Jeho červené bobule, které dozrávají koncem léta, slouží jako výborná potrava pro mnoho druhů ptactva. Vysazujte na slunné místo. jeho potřeba vody je střední. Lze zasadit do jakékoliv půdy.
DE:
In Polen gezüchtete, laubabwerfende Schlingpflanze, die eine Höhe von 2–3 m erreichen kann und sehr lange, von Mai bis September, inmitten ihres dunkelgrünen Laubs spektakulär blüht. Es eignet sich auch hervorragend zum Einlaufen in Pergolen und Zäunen. Seine im Spätsommer reifenden roten Beeren dienen vielen Vogelarten als hervorragende Nahrung. An einem sonnigen Ort pflanzen. sein Wasserbedarf ist mittel. Kann in jeden Boden gepflanzt werden.
SLO:
Poljsko vzrejena listopadna nepozebnica, ki lahko zraste do višine 2-3 m, ki spektakularno cveti med svojim temno zelenim listjem zelo dolgo od maja do septembra. Odlična je tudi za tek v pergolah in ograjah. Njegove rdeče jagode, ki dozorijo pozno poleti, so odlična hrana številnim vrstam ptic. Posadite na sončno mesto. njegova potreba po vodi je srednja. Lahko se posadi v katero koli zemljo.
 
Campsis r. Flamenco

HU:
Kezdetben visszafogottabb, de később kimondottan gyors fejlődésű, akár 10-12 méter magasra is felkapaszkodó cserje. Töve körül idővel sok gyökérsarjat fejleszt. Levelei nagyok, sötétzöldek. Nagy, tölcséres virágokat hoz, melyek piros színűek. Az alapfajtól eltérően a termesztésben más színváltozatok is előfordulnak a halvány sárgától a sötétvörösig. Júliustól szeptemberig, bőségesen virágzik. Termései hosszúkásak, tokszerű.Melegkedvelő és fényigényes növény. Az idősebb, jó begyökeresedett példányok kiváló szárazságtűrők. Fiatalon nem árt takarni a tövét, árnyékoljuk cserjékkel és öntözzük bőségesen. Februárban metsszük kissé vissza a vesszőit a nyári bőséges virágzás érdekében. Bár leggyakrabban kő-, és házfalakra futtatják, alkalmas pergolák vagy a kerítés befuttatására is. Gondoskodjunk megfelelő támasztékról, esetlegesen kötözéssel segítsük terjedését. Az első néhány évben a fiatal növényeket télen a hideggel szemben gyökérnyak körül a talaj feltöltésével védhetjük.
CZ/SK:
Zpočátku je zdrženlivější, ale později se velmi rychle rozvíjí, šplhá až do výšky 10-12 metrů. V průběhu času vyvine kolem základny mnoho kořenových výhonků. Jeho listy jsou velké, tmavě zelené. Vytváří velké, trychtýřovité květy, které jsou červené barvy. Odlišné od základních druhů se v pěstování vyskytují i ​​další barevné varianty od světle žluté až po tmavě červenou. Od července do září bohatě kvete. Její plody jsou protáhlé, tobolkovité.Teplomilná a na světlo náročná rostlina. Starší, dobře zakořeněné exempláře výborně snášejí sucho. Bazi v mládí neuškodí přikrýt, přistínit keři a vydatně zalévat. V únoru palice trochu seřízněte, abyste v létě zajistili bohaté kvetení. I když se nejčastěji vede po kameni a zdech domů, hodí se i pro vedení pergol nebo plotů. Dbejte na pořádnou oporu a případně pomozte jejímu šíření zavázáním. V prvních několika letech mohou být mladé rostliny chráněny před chladem v zimě vyplněním půdy kolem kořenového krčku.
DE:
Am Anfang ist er zurückhaltender, entwickelt sich aber später sehr schnell und erreicht eine Höhe von 10-12 Metern. Im Laufe der Zeit entwickelt er viele Wurzeltriebe rund um seine Basis. Die Blätter sind groß und dunkelgrün. Sie bringt große, trichterförmige Blüten mit roter Farbe hervor. Abweichend von den Grundarten kommen in der Kultur auch andere Farbvarianten von hellgelb bis dunkelrot vor. Von Juli bis September blüht es üppig. Die Früchte sind länglich, kapselartig. Wärmeliebende und lichtbedürftige Pflanze. Ältere, gut durchwurzelte Exemplare sind hervorragend trockenheitstolerant. Es schadet nicht, den Boden in jungen Jahren abzudecken, ihn mit Sträuchern zu beschatten und reichlich zu gießen. Schneiden Sie die Stöcke im Februar etwas zurück, um eine üppige Blüte im Sommer zu gewährleisten. Obwohl es am häufigsten auf Stein- und Hauswänden verlegt wird, eignet es sich auch zum Verlegen von Pergolen oder Zäunen. Sorgen Sie für eine gute Unterstützung und unterstützen Sie eventuell die Ausbreitung, indem Sie es festbinden. In den ersten Jahren kann man junge Pflanzen im Winter vor der Kälte schützen, indem man den Boden um den Wurzelhals auffüllt.
SLO:
Na začetku je bolj zadržana, kasneje pa se zelo hitro razvije in se povzpne do 10-12 metrov visoko. Sčasoma razvije veliko koreninskih poganjkov okoli svojega dna. Njeni listi so veliki, temno zeleni. Proizvaja velike cvetove v obliki lijaka, ki so rdeče barve. Za razliko od osnovne vrste se v pridelavi pojavljajo tudi druge barvne različice od bledo rumene do temno rdeče. Od julija do septembra obilno cveti. Njegovi plodovi so podolgovati, kapsulasti.Toploljubna in svetlobno zahtevna rastlina. Starejši, dobro ukoreninjeni primerki odlično prenašajo sušo. Ne škodi, če mlado podlago prekrijemo, zasenčimo z grmičevjem in obilno zalijemo. Februarja trse nekoliko porežemo, da poleti zagotovimo obilno cvetenje. Čeprav se najpogosteje izvaja po kamnu in hišnih zidovih, je primeren tudi za vodenje pergol ali ograj. Poskrbite za ustrezno oporo, morebiti pa ji pomagajte pri širjenju s privezovanjem. V prvih nekaj letih lahko mlade rastline pozimi zaščitimo pred mrazom tako, da nasujemo zemljo okoli koreninskega vratu.
 
Campsis r. Judy

HU:
A Campsis radicans Judy– amerikai trombitafolyondár, kb. 6-10 méter magasra kapaszkodik,  6-8 cm nagyságú virágokkal, melyek sárgák narancssárga torokkal Alak: Léggyökereivel kapaszkodó, fás szárú, lombhullató kúszónövény. Kúszó hajtásaival akár 6-10 méter magasra is felkapaszkodhat. Évente 1-4 méterrel növekszik. Virág: Narancsos, trombitaformájú virágait fürtökben hozza a hajtásvégeken. Júliustól szeptemberig bőségesen virágzik. Levél: Kár 40 cm hosszú, toll-szerű, fogazott levelei vannak.Felhasználása: Kiválóan alkalmas épületek, fák, kerítések, vagy kerti pergolák befuttatására.Tenyészhely: Kifejezetten szereti a napot, de a félárnyékot is eltűri. Félárnyékban gyengébb virágzásra számíthatunk.Talaj: Meghálálja a tápanyagdús talajt. A jó vízáteresztőképességű, nem túl meszes talajt kedveli.
CZ/SK:
Campsis radicans Judy - americký trumpetista, ca. Dorůstá výšky 6-10 metrů, s květy o velikosti 6-8 cm, které jsou žluté s oranžovým hrdlem. Tvar: Dřevitá, opadavá liána ulpívající na vzdušných kořenech. Se svými plazivými výhonky se může vyšplhat až do výšky 6-10 metrů. Za rok vyroste o 1-4 metry. Květ: Její oranžové květy trubkovitého tvaru nesou v hroznech na koncích výhonů. Kvete bohatě od července do září. List: Má peříčkovité, pilovité listy dlouhé až 40 cm Použití: Výborně se hodí k zakrytí budov, stromů, plotů, zahradních pergol Hnízdní lokalita: Má ráda zejména slunce, snáší však i polostín. Slabší kvetení můžeme očekávat v polostínu.Půda: Oceňuje půdu bohatou na živiny. Má ráda dobře propustnou, nepříliš vápenitou půdu.
DE:
Campsis radicans Judy – Amerikanischer Trompetensänger, ca. Sie wird 6–10 Meter hoch und hat 6–8 cm große Blüten, die gelb sind und einen orangefarbenen Hals haben. Form: Eine holzige, laubabwerfende Schlingpflanze, die sich an ihren Luftwurzeln festklammert. Mit seinen kriechenden Trieben kann er bis zu 6-10 Meter hoch klettern. Es wächst um 1-4 Meter pro Jahr. Blüte: Die orangefarbenen, trompetenförmigen Blüten stehen in Büscheln an den Enden der Triebe. Von Juli bis September blüht sie üppig. Blatt: Hat federartige, gezackte Blätter von bis zu 40 cm Länge. Verwendung: Eignet sich hervorragend zur Abdeckung von Gebäuden, Bäumen, Zäunen oder Gartenpergolen. Brutort: ​​Liebt besonders die Sonne, verträgt aber auch Halbschatten. Im Halbschatten ist mit einer schwächeren Blüte zu rechnen. Boden: Sie schätzt nährstoffreichen Boden. Er mag einen gut durchlässigen, nicht zu kalkhaltigen Boden.
SLO:
Campsis radicans Judy - ameriška trobentača, ok. Zraste 6-10 metrov visoko, s 6-8 cm velikimi cvetovi, ki so rumeni z oranžnim grlom. Oblika: Olesenela, listopadna vzpenjača, ki se drži zračnih korenin. S plazečimi se poganjki se lahko povzpne tudi do 6-10 metrov visoko. Na leto zraste za 1-4 metre. Cvet: Njegovi oranžni cvetovi v obliki trobente so v grozdih na koncih poganjkov. Bogato cveti od julija do septembra. List: Ima pernate, nazobčane liste, dolge do 40 cm Uporaba: Popolnoma primeren za pokrivanje zgradb, dreves, ograj, vrtnih gred Gnezditveno mesto: Rad ima predvsem sonce, prenese pa tudi polsenco. V polsenci lahko pričakujemo šibkejše cvetenje. Tla: Ceni s hranili bogata tla. Rada ima dobro odcedna, ne preveč apnenčasta tla.

Bozda/ Bezinka / Holunder / Bezeg

HU:
3–10 m magasra megnövő terebélyes cserje vagy fa. A fekete bodza virágzata fehéres színezetű, tányérszerűen helyezkedik el a hajtásokon, a termése pedig lefelé csüngő, csoportos bogyótermés. A fekete bodzának a virágzatát és a termését gyűjtik, fogyasztják. Virágjából nem csak finom üdítő, de megszárítva télen vízhajtó, lázcsillapító, kellemes tea készíthető. Bodzaszörp vagy limonádé készítéséhez a május-júniusban nyíló fehér virágzatra van szükségünk.  Nagyobb kertekbe sövénynek, térhatárolónak is telepítheti a fekete bodzát, de ez a cserje igazán sokoldalúan felhasználható a kertben. 
CZ/SK:
Rozlehlý keř nebo strom dorůstající výšky 3–10 m. Květy černého bezu jsou bělavé barvy, na výhonech uspořádané do talířkovitého tvaru a plodem je shluk bobulí visících dolů. Sbírají se a konzumují se květy a plody černého bezu. Její květy jsou nejen lahodně osvěžující, ale lze je usušit na diuretický, antipyretický a v zimě příjemný čaj. K výrobě bezinkového sirupu nebo limonády potřebujeme bílé květy, které kvetou v květnu až červnu. Černý bez můžete zasadit i do větších zahrad jako živý plot nebo ohraničení, ale tento keř lze v zahradě využít mnoha způsoby.
DE:
Ein weitläufiger Strauch oder Baum mit einer Höhe von 3–10 m. Die Blüten des Schwarzen Holunders haben eine weißliche Farbe, sind untertassenförmig an den Trieben angeordnet und die Frucht ist ein Büschel herabhängender Beeren. Die Blüten und Früchte des Schwarzen Holunders werden gesammelt und verzehrt. Seine Blüten sind nicht nur köstlich erfrischend, sondern können auch getrocknet zu einem harntreibenden, fiebersenkenden und angenehmen Wintertee verarbeitet werden. Um Holundersirup oder Limonade herzustellen, benötigen wir die weißen Blüten, die im Mai-Juni blühen. Sie können den Schwarzen Holunder auch in größeren Gärten als Hecke oder Begrenzung pflanzen, dieser Strauch ist jedoch vielseitig im Garten einsetzbar.
SLO:
Razprostranjen grm ali drevo, ki zraste 3–10 m visoko. Cvetovi črnega bezga so belkaste barve, krožničasto razporejeni na poganjkih, plod pa je grozd navzdol povešenih jagod. Nabiramo in uživamo cvetove in plodove črnega bezga. Njeni cvetovi niso le okusno osvežilni, ampak jih lahko posušimo in pripravimo diuretik, antipiretik in prijeten čaj pozimi. Za pripravo bezgovega sirupa ali limonade potrebujemo bele cvetove, ki cvetijo maja-junija. Črni bezeg lahko posadite tudi v večje vrtove kot živo mejo ali mejo, vendar pa je ta grm v vrtu uporaben na več načinov.
 
Wisteria

HU:
Balról jobbra csavarodó hajtásaival 8-10 méter magasra is felkúszó, erőteljes kúszócserje, páratlanul szárnyalt levelekkel. Gyors növekedésű, évenként akár 1-3 métert is nőhet. Kékeslila, gyengén illatos virágai áprilistól június elejéig, 20–30 cm hosszú, lecsüngő fürtökben nyílnak. Termése 12–15 cm hosszú, szőrös hüvely. Kisebb szárazságot még elviselő, meleg, napos fekvést kedvelő mezofiton. Fiatal korban ajánlatos vesszőit télire a föld felszínén betakarni, mert kissé fagyérzékeny, később azonban jól tűri a klímánkat.
CZ/SK:
Je to mohutná liána, která se svými výhony kroutícími se zleva doprava dokáže vyšplhat až do výšky 8-10 metrů, s unikátními křídlatými listy. Roste rychle, za rok může dorůst až 1-3 metrů. Její modrofialové, slabě vonící květy vykvétají od dubna do začátku června v 20–30 cm dlouhých povislých hroznech. Jeho plodem je 12–15 cm dlouhý, chlupatý lusk. Mezofyt snáší menší sucho a preferuje teplé, slunné stanoviště. V mládí se doporučuje na zimu přikrýt jeho palice na povrchu země, protože je poněkud mrazuvzdorný, ale později dobře snáší naše klima.
DE:
Es handelt sich um eine kräftige Schlingpflanze, die mit von links nach rechts gedrehten Trieben und einzigartigen geflügelten Blättern eine Höhe von 8 bis 10 Metern erreichen kann. Es wächst schnell und kann bis zu 1-3 Meter pro Jahr wachsen. Seine bläulich-violetten, schwach duftenden Blüten blühen von April bis Anfang Juni in 20–30 cm langen, herabhängenden Büscheln. Die Frucht ist eine 12–15 cm lange, haarige Schote. Ein Mesophyt, der leichte Trockenheit verträgt und einen warmen, sonnigen Standort bevorzugt. Als Jungpflanze empfiehlt es sich, ihre Stöcke für den Winter auf der Erdoberfläche abzudecken, da sie etwas frostempfindlich ist, später aber unser Klima gut verträgt.
SLO:
Je mogočna plazeča rastlina, ki se lahko povzpne do višine 8-10 metrov s poganjki, ki se zvijajo od leve proti desni, z edinstvenimi krilatimi listi. Raste hitro, zraste lahko do 1-3 metre na leto. Njegovi modrovijoličasti, rahlo dišeči cvetovi cvetijo od aprila do začetka junija v 20-30 cm dolgih povešenih grozdih. Njegov plod je 12–15 cm dolg dlakavi strok. Mezofit, ki dobro prenaša manjšo sušo in ima raje toplo, sončno lego. Ko je mlad, je priporočljivo, da njegove trse za zimo pokrijemo na površini zemlje, ker je nekoliko občutljiv na mraz, kasneje pa dobro prenaša naše podnebje.
 
Forsytia Aranyeső 
HU:
Még lombfakadás előtt örvendeztet meg minket apró, aranysárga virágaival. Az elvirágzás után világoszöld levelei lesznek a bokor uralkodói, így belesimul a környezetébe, de őszre ismételten feltűnő látvány lesz, mivel a zöld levelek napsárga színűvé változnak. A talaj összetételére nem igényes, valamint a városi levegőt is elviseli, ezért a legtöbb kert dísze lehet. Napos és félárnyékos helyen is jól fejlődik, de a legtöbb virágra napos területre ültetve lehet számítani. Ültethető sövényként is, de lehet szoliterként, egyedül is elhelyezni, vagy egy cserjecsoport aranysárga színfoltjaként. Kártevőkre és kórokozókra nem igazán fogékony, valamint nem igényel sok törődést, így a legelfoglaltabb kertbarátoknak is kitűnő választás.
CZ/SK:
Potěší nás drobnými, zlatavými kvítky ještě před vyrašením listů. Po odkvětu se jeho světle zelené listy stanou vládcem keře, takže splyne s okolím, ale na podzim to bude opět nápadný pohled, protože zelené listy se zbarví do slunečně žluté barvy. Není náročná na složení půdy, snáší i městský vzduch, takže může být ozdobou většiny zahrad. Dobře roste na slunných a polostinných místech, ale s nejvíce květy počítejte při výsadbě na slunném místě. Lze ji vysadit i jako živý plot, ale lze ji umístit i jako solitér, samostatně nebo jako zlatožlutou skvrnu do skupiny keřů. Není opravdu náchylný na škůdce a patogeny a nevyžaduje velkou péči, takže je výbornou volbou i pro ty nejvytíženější zahrádkáře.
DE:
Es erfreut uns mit seinen kleinen, goldenen Blüten, noch bevor die Blätter erscheinen. Nach der Blüte werden seine hellgrünen Blätter zum Herrscher des Strauchs, sodass er sich harmonisch in seine Umgebung einfügt. Im Herbst wird er jedoch wieder ein auffälliger Anblick sein, wenn die grünen Blätter eine sonnige gelbe Farbe annehmen. Es stellt keine Ansprüche an die Bodenbeschaffenheit und verträgt auch die Stadtluft, sodass es in den meisten Gärten eine Zierde sein kann. Sie gedeiht gut an sonnigen und halbschattigen Standorten, aber wenn Sie sie an einem sonnigen Standort pflanzen, können Sie mit den meisten Blüten rechnen. Sie kann auch als Hecke gepflanzt werden, kann aber auch als Solitär, einzeln oder als goldgelber Fleck in einer Strauchgruppe platziert werden. Es ist nicht wirklich anfällig für Schädlinge und Krankheitserreger und erfordert nicht viel Pflege, sodass es selbst für den fleißigsten Gärtner eine ausgezeichnete Wahl ist.
SLO:
S svojimi majhnimi, zlatimi cvetovi nas razveseli, še preden poženejo listi. Po odcvetu njeni svetlozeleni listi postanejo vladar grma, zato se zlije z okolico, do jeseni pa bo spet v ospredju, saj se zeleni listi obarvajo v sončno rumeno barvo. Glede sestave tal ni zahtevna, dobro prenaša tudi mestni zrak, zato je lahko okras večine vrtov. Dobro uspeva na sončnih in polsenčnih legah, največ cvetov pa lahko računate, če jo posadite na sončno lego. Sadimo jo lahko tudi kot živo mejo, lahko pa jo postavimo tudi kot soliter, samostojno ali kot zlato rumeno pego v skupini grmov. Ni ravno dovzeten za škodljivce in povzročitelje bolezni ter ne zahteva veliko nege, zato je odlična izbira tudi za najbolj zaposlene vrtnarje.
 
Hibiscus syriacus Mályvacserje

HU:
 Felfelé törekvő ágrendszerű, lassú növekedésű, nagyobb termetű lombhullató bokor, vagy kisebb termetű fácska, melynek kifejlett magassága 1,5-3 méter között alakul. Levelei zöld színűek, kérge szürkésbarna színű. Virágai egyszerűek, színe fehér, lila, rózsaszín, növényenként változó, mert magvetéssel lettek szaporítva. A szín csak a virágzáskor derül ki, előbb nem megmondható. Erős növekedésű, ellenálló cserje.
CZ/SK:
Je to velký opadavý keř se systémem větvení nahoru, pomalý růst nebo malý strom, jehož dospělá výška se pohybuje mezi 1,5 až 3 metry. Jeho listy jsou zelené a jeho kůra je šedohnědá. Její květy jsou jednoduché, barva bílá, fialová, růžová se liší rostlinu od rostliny, protože se množily výsevem. Barva se projeví až během kvetení, dříve se to říci nedá. Silně rostoucí, odolný keř.
DE:
Es handelt sich um einen großen Laubstrauch mit nach oben gerichteter Verzweigung und langsamem Wachstum oder um einen kleinen Baum, dessen ausgewachsene Höhe zwischen 1,5 und 3 Metern liegt. Seine Blätter sind grün und seine Rinde ist graubraun. Die Blüten sind einfach, die Farbe Weiß, Lila, Rosa variiert von Pflanze zu Pflanze, da sie durch Aussaat vermehrt wurden. Die Farbe macht sich erst während der Blüte bemerkbar, vorher kann man das nicht sagen. Stark wachsender, widerstandsfähiger Strauch.
SLO:
Je velik listopadni grm z navzgor razvejanim sistemom, počasne rasti ali manjše drevo, katerega zrela višina je med 1,5 in 3 metri. Njeni listi so zeleni, lubje pa sivkasto rjavo. Njeni cvetovi so enostavni, barva bela, vijolična, roza se razlikuje od rastline do rastline, saj so bile razmnožene s semenom. Barva se pokaže šele med cvetenjem, prej je ni mogoče reči. Močno rastoč, odporen grm.
 
Spirea Bumaldo Japán gyöngyvessző

HU:
Színe rózsaszín.Magassága elérheti az 1,5-2 méteres magasságot is.Ültethetjük szoliterként,de alkalmas nyíratlan vagy nyírott sövénynek is. Kedveli a napos helyeket.Félárnyékos környezetben a virágzása gyérebb.Közepes vízigényű,s apangó vizet nem kedveli.Ezért kifejezetten kötött talajba ne ültessük.Kora tavasszal érdemes erősebben visszametszeni,mivel a virágait az új hajtásokon hozza.Viszont,ha az elvirágzott részeket a nyárban eltávolítjuk,akkor másodvirágzásra ösztönözhetjük.
CZ/SK:
Její barva je růžová.Výška může dosahovat výšky 1,5-2 metry.Lze ji vysadit jako solitér, ale hodí se i do nestříhaného nebo stříhaného živého plotu. Má ráda slunná místa. V polostinném prostředí je její kvetení méně časté. Má střední nároky na vodu a nemá ráda stojaté vody. Proto by se neměla vysazovat do zvláště utužené půdy. , pak můžeme podpořit druhé kvetení .
DE:
Seine Farbe ist rosa. Seine Höhe kann eine Höhe von 1,5 bis 2 Metern erreichen. Er kann als Solitärpflanze gepflanzt werden, eignet sich aber auch für eine unbeschnittene oder beschnittene Hecke. Sie mag sonnige Standorte. In halbschattigen Umgebungen blüht sie seltener. Sie hat einen mittleren Wasserbedarf und mag kein stehendes Wasser. Daher sollte sie nicht in besonders verdichteten Boden gepflanzt werden. Dann können wir eine zweite Blüte fördern .
SLO:
Barve je rožnate.V višino lahko doseže višino 1,5-2 metra.Sadimo jo lahko kot soliterno rastlino, primerna pa je tudi za neobrezano ali striženo živo mejo. Rada ima sončna mesta.V polsenčnem okolju cveti redkeje.Potrebna je srednje po vodi in ne mara zastajanja vode.Zato je ne sadimo v posebej zbito zemljo.Takrat lahko spodbudimo drugo cvetenje.

Spirea vanhouttei Fehér gyöngyvessző
 
HU:
A Spiraea vanhouttei 1,5 m magas, ívesen meghajló lombhullató cserje. Tavasszal, májusban a fehér virágok uralják. Csaknem egy hónapon keresztül virágzik. Szoliterként, sövénynek és cserjefoltba is ültetheted. Napon, félárnyékban-árnyékban, silány talajon is megél. Szárazságtűrése közepes. Virágzás után az új növekményeket mintegy felére vágd vissza ifjító metszés esetén.
CZ/SK:
Spiraea vanhouttei je 1,5 m vysoký, klenutý opadavý keř. Na jaře, v květnu, dominují bílé květy. Kvete téměř měsíc. Můžete ji vysadit jako solitér, jako živý plot nebo do záhonu keřů. Žije na slunci, v polostínu a v chudé půdě. Jeho odolnost vůči suchu je střední. Po odkvětu seřízněte nový přírůstek asi o polovinu v případě zmlazovacího řezu.
DE:
Spiraea vanhouttei ist ein 1,5 m hoher, bogenförmiger Laubstrauch. Im Frühling, im Mai, dominieren weiße Blüten. Sie blüht fast einen Monat lang. Sie können ihn als Solitär, als Hecke oder in einem Strauchbeet pflanzen. Sie lebt in der Sonne, im Halbschatten und auf kargen Böden. Die Trockenheitstoleranz ist mittel. Nach der Blüte schneiden Sie im Falle eines Verjüngungsschnitts den Neuaustrieb etwa um die Hälfte zurück.
SLO:
Spiraea vanhouttei je 1,5 m visok, ločen listopadni grm. Spomladi, maja, prevladujejo beli cvetovi. Cveti skoraj mesec dni. Lahko ga posadite kot soliter, kot živo mejo ali v zaplato grmovja. Živi na soncu, v polsenci in v revnih tleh. Njegova odpornost na sušo je srednja. Po cvetenju v primeru pomlajevalne rezi novo rast porežemo za približno polovico.
 
Deutzia Gracallis gyöngyvirág cserje

HU:
50-70 cm magasra növő, sűrűn elágazó, kezdetben mereven felálló, majd bókoló hajtásrendszerű, lombhullató cserje. Lombozatát 3-6 cm-es, hosszúkás-lándzsás, fűrészes szélű, világoszöld levelek alkotják. Június-júliusban hozza 1,5-2 cm átmérőjű, harang alakú, hófehér, 4-9 cm-es felálló fürtökben nyíló, melyek szinte az egész bokrot beborítják. Kiváló méhlegelő.
CZ/SK:
Opadavý keř dorůstající do výšky 50-70 cm, hustě větvený, zpočátku tuho vzpřímený, poté se vzpěrným výhonovým systémem. Jeho olistění tvoří 3-6 cm dlouhé, kopinaté, světle zelené listy s pilovitými okraji. Vytváří v červnu až červenci v průměru 1,5-2 cm, zvonkovité, sněhově bílé, 4-9 cm vzpřímené hrozny, které pokrývají téměř celý keř. Výborná včelí pastva.
DE:
Ein bis zu 50-70 cm hoher, laubabwerfender Strauch, dicht verzweigt, zunächst straff aufrecht, dann mit ausladendem Triebsystem. Sein Laub besteht aus 3–6 cm langen, lanzettlichen, hellgrünen Blättern mit gezackten Rändern. Sie produziert im Juni und Juli glockenförmige, schneeweiße, aufrechte Büschel mit einem Durchmesser von 1,5 bis 2 cm und einer Höhe von 4 bis 9 cm, die fast den gesamten Busch bedecken. Ausgezeichnete Bienenweide.
SLO:
Listopadni grm, visok do 50-70 cm, gosto razvejan, sprva togo pokončen, nato s steznim sistemom poganjkov. Njegovo listje sestavljajo 3-6 cm dolgi, suličasti, svetlo zeleni listi z nazobčanimi robovi. Obrodi junija-julija v 1,5-2 cm premeru, zvonastih, snežno belih, 4-9 cm pokončnih grozdih, ki pokrivajo skoraj ves grm. Odlična čebelja paša.