Bejelentkezés:
 
Fertődi zamatos

HU:
Életerős, nagyon erős növekedésű, bőségesen sarjadzó, kiváló megújuló képességű málna fajta.Középkésői érésű fajta. Évről évre kiegyenlítetten terem, termésbiztonsága kiváló.Jó kemény húsa friss fogyasztásra kiváló
CZ/SK:
Různorodá, velmi silně rostoucí, hojně rašící odrůda malin s výbornou obnovitelnou schopností Středně pozdně dozrávající odrůda. Plodí rok od roku rovnoměrně, spolehlivost úrody je vynikající, dobrá pevná dužina je vynikající pro čerstvou spotřebu
DE:
Wüchsige, sehr stark wachsende, reichlich austreibende Himbeersorte mit ausgezeichnetem Nachwuchsvermögen. Mittelspäte Sorte. Der Ertrag ist von Jahr zu Jahr gleichmäßig, die Erntesicherheit ist ausgezeichnet. Sein gutes, festes Fruchtfleisch eignet sich hervorragend für den Frischverzehr
SLO:
Bujna, zelo močno rastoča, izdatno kaljiva sorta malin z odlično obnovljivostjo.Sorta srednje pozne zrelosti. Rodi enakomerno iz leta v leto, zanesljivost pridelka je odlična, dobro čvrsto meso je odlično za svežo porabo.
 
Malling exploit

HU:
Gyümölcs: június második felétől július végégig érik, hosszú és nagy fürtökön, bogyója nagy vagy igen nagy (6 g), hosszúkás, tompa kúp alakú, a részterméskék összetartása jó, a vacokról könnyen leválasztható, sötétvörös, fényes felületű. Húsa közepes konzisztenciájú, lédús, kellemesen édeskés, ízletes. Friss fogyasztásra, konyhai feldolgozásra (lekvár, befőtt, gyümölcslé, sütemények), fagyasztásra kiválóan alkalmas.Talajigény: jó víz- és levegőgazdálkodású, humuszban- és tápanyagban gazdag, középkötött talaj ideális a számára. Fény- és hőigény: közepes. Szélvédett, napos vagy félárnyékos fekvésben fejlődik a legszebben. A forró, száraz időjárást nem kedveli, a gyümölcsök rásülnek a vacokkúpra.Vízigény: nagy. Sekélyen, néhány centivel a talaj felszíne alatt elhelyezkedő gyökerei és viszonylag nagy lombozata miatt fontos, hogy talaja ne száradjon ki. A terméskötés időszakában és aszályos, csapadékmentes időben rendszeres öntözést igényel. A pangó víztől viszont óvjuk!Gondozás: a téli vagy ritkító metszés során a korábbi évben letermett vesszőket a talaj felett metsszük ki, továbbá a gyenge fejlődésű, fiatal hajtásokat is távolítsuk el. Fontos, hogy egy tövön 2-3 hajtást hagyjunk csak, ennél több nem adna megfelelő mennyiségű termést.A nyári metszés során a letermett kétéves termővesszőket távolítjuk el, ezt közvetlenül a betakarítás után végezzük el. Ha állományunk besűrűsödik vagy frissíteni akarjuk, akkor a gyökérsarjakat hagyjuk meg, míg a tősarjakat vágjuk ki.Kártevők, betegségek: didimellás vesszőfoltosság, málnavessző szúnyog, gubacsszúnyog, rozsda, szürkerothadás. A lisztharmattal és az elzinoés vesszőfoltossággal szemben rezisztens málna fajta.
CZ/SK:
Plod: dozrává od druhé poloviny června do konce července, na dlouhých a velkých hroznech, bobule jsou velké nebo velmi velké (6 g), podlouhlé, tupého kuželovitého tvaru, dílčí plody dobře drží pohromadě, snadno se oddělují od lusky, tmavě červené, lesklý povrch. Jeho dužnina je střední konzistence, šťavnatá, příjemně sladká a chutná. Je vynikající pro konzumaci v čerstvém stavu, kuchyňské zpracování (džemy, zavařeniny, ovocné šťávy, koláče), mrazení Požadavky na půdu: Ideální je pro něj středně vázaná půda s dobrým hospodařením s vodou a vzduchem, bohatá na humus a živiny. Požadavky na světlo a teplo: střední. Nejlépe roste na chráněném, slunném nebo polostinném stanovišti. Nemá ráda horké a suché počasí, plody sedí na vrcholu šišky Potřeba vody: vysoká. Kvůli jeho kořenům, které jsou umístěny mělce, několik centimetrů pod povrchem půdy, a poměrně velkému olistění je důležité, aby jeho půda nevysychala. Vyžaduje pravidelnou zálivku v období sadby plodů a za suchého počasí bez deště. Chráníme jej však před stojatou vodou!Péče: při zimním nebo probíracím řezu se seřezávají palice sklizené v předchozím roce nad zemí a odstraňují se i mladé výhony se špatným vývojem. Důležité je ponechat na stonku pouze 2-3 výhony, více by nedávalo dostatečné množství plodů.Při letním řezu odstraňujeme sklizené dvouleté palice, to se provádí ihned po sklizni. Pokud nám násada zhoustne nebo ji chceme aktualizovat, necháme kořenové výhony, zatímco stonkové výhony se řežou Škůdci, choroby: třtinová skvrnitost, rákosník malinový, komár, rez, šedá hniloba. Odrůda malina odolná proti padlí a elzino a třtinové skvrnitosti.
DE:
Frucht: reift von der zweiten Junihälfte bis Ende Juli, an langen und großen Trauben, die Beere ist groß oder sehr groß (6 g), länglich, stumpfkegelförmig, die Teilfrüchte halten gut zusammen, lassen sich leicht trennen die Schoten, dunkelrot, glänzende Oberfläche. Sein Fruchtfleisch ist von mittlerer Konsistenz, saftig, angenehm süß und schmackhaft. Es eignet sich hervorragend für den Frischverzehr, die Verarbeitung in der Küche (Marmelade, Konserven, Fruchtsäfte, Kuchen) und das Einfrieren. Bodenanforderungen: Ideal dafür ist ein mittelgebundener Boden mit gutem Wasser- und Luftmanagement, reich an Humus und Nährstoffen. Licht- und Wärmebedarf: mittel. Am besten wächst sie an einem geschützten, sonnigen oder halbschattigen Standort. Sie mag kein heißes, trockenes Wetter, die Früchte sitzen oben auf dem Zapfen. Wasserbedarf: hoch. Aufgrund seiner Wurzeln, die nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche liegen, und seines relativ großen Blattwerks ist es wichtig, dass der Boden nicht austrocknet. Während der Fruchtreife und bei trockenem, regenfreiem Wetter muss regelmäßig gegossen werden. Allerdings schützen wir ihn vor stehendem Wasser! Pflege: Beim Winter- oder Auslichtungsschnitt werden die im Vorjahr geernteten Stöcke oberirdisch beschnitten und auch junge Triebe mit schlechter Entwicklung entfernt. Es ist wichtig, nur 2-3 Triebe an einem Stiel zu belassen, mehr würde nicht zu einer ausreichenden Fruchtmenge führen. Beim Sommerschnitt entfernen wir die geernteten zwei Jahre alten Triebe, dies geschieht unmittelbar nach der Ernte. Wenn unser Bestand dicker wird oder wir ihn erneuern wollen, lassen wir die Wurzeltriebe stehen, während die Stängeltriebe geschnitten werden. Schädlinge, Krankheiten: Zuckerrohrmücke, Himbeermücke, Trauermücke, Rost, Graufäule. Himbeersorte, resistent gegen Echten Mehltau, Elzino- und Zuckerrohrfleckenkrankheit.
SLO:
Plod: zori od druge polovice junija do konca julija, na dolgih in velikih grozdih, jagoda je velika ali zelo velika (6 g), podolgovata, topo stožčasta, delni plodovi se dobro držijo, zlahka se ločijo od stroki, temno rdeči, sijoča ​​površina. Meso je srednje gostote, sočno, prijetno sladko in okusno. Odličen je za svežo porabo, kuhinjsko predelavo (marmelade, konzerve, sadni sokovi, pecivo) in zamrzovanje Zahteve glede tal: zanj so idealna srednje vezana tla z dobrim vodnim in zračnim nadzorom, bogata s humusom in hranili. Zahteve po svetlobi in toploti: srednje. Najbolje uspeva na zavetnem, sončnem ali polsenčnem mestu. Ne mara vročega, suhega vremena, plodovi sedijo na vrhu storža Potreba po vodi: visoka. Zaradi korenin, ki se nahajajo plitvo, nekaj centimetrov pod površjem zemlje, in razmeroma velikega listja je pomembno, da se zemlja ne izsuši. Zahteva redno zalivanje v obdobju nalaganja plodov in v suhem vremenu brez dežja. Varujemo pa ga pred zastajanjem!Nega: pri zimski ali redčeni rezi porežemo prejšnje leto pridelane trse nad tlemi, odstranimo pa tudi mlade poganjke, ki so slabo razviti. Pomembno je, da na steblu pustimo le 2-3 poganjke, več kot to ne bi zadostno obrodilo.Pri poletni rezi odstranimo pobrane dvoletne trse, to storimo takoj po obiranju. Če se nam zalega zgosti ali jo želimo obnoviti, pustimo koreninske poganjke, stebelne poganjke pa porežemo.Škodljivci, bolezni: trsna pegavost, malinov trsni škržat, podgrizek, rja, siva gniloba. Sorta maline, odporna na pepelasto plesen, elzino in trsno pegavost.
 
Malling Promise

HU:
A fajta erőteljes növekedésű, egyszer termő, így metszési munkálatai nagyobb odafigyelést igényelnek. Sarjakról könnyen megújul. Rendszeresen és bőven terem, igen kedvelt fajta. Betegség ellenállóképessége jó.Termése éretten sötétpiros színű, kúpos, igen nagyméretű (3 g), lédús, illatos, közepesen kemény, íze édes, zamatos, aromás. Alkalmas friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra egyaránt.Érésidő: Június vége-Július közepeTalajigény: Jó víz- és levegőgazdálkodású, humuszban- és tápanyagban gazdag, középkötött talaj ideális a számára. A pangó vizet és a talaj kiszáradását nem tolerálja.Fény- és hőigény: Közepes fényigényű növény, szélvédett, napos, félárnyékos fekvésben fejlődik a legszebben.Vízigény: Közepes vízigényű növény, a terméskötés időszakában igényel öntözést.
CZ/SK:
Odrůda roste bujně a rodí jednou, takže její stříhání vyžaduje více pozornosti. Snadno se regeneruje z výhonků. Plodí pravidelně a hojně, je velmi oblíbenou odrůdou. Odolnost vůči chorobám je dobrá.Ve zralosti jsou plody tmavě červené, kuželovité, velmi velké (3g), šťavnaté, voňavé, středně tvrdé, sladké, šťavnaté, aromatické. Je vhodný jak ke konzumaci v čerstvém stavu, tak ke kuchyňskému zpracování Doba zrání: konec června - polovina července Půdní nároky: Ideální je pro něj dobré hospodaření s vodou a vzduchem, bohatá na humus a živiny, středně vázaná půda. Nesnáší stojatou vodu a vysychání půdy Nároky na světlo a teplo: Rostlina se středními nároky na světlo, nejlépe se vyvíjí na větrem chráněném, slunném, polostinném stanovišti.
DE:
Die Sorte wächst kräftig und trägt einmal Früchte, daher erfordert der Schnitt mehr Aufmerksamkeit. Es lässt sich leicht aus Trieben regenerieren. Sie produziert regelmäßig und reichlich und ist eine sehr beliebte Sorte. Die Krankheitsresistenz ist gut. Im reifen Zustand ist die Frucht dunkelrot, kegelförmig, sehr groß (3 g), saftig, duftend, mittelhart, süß, saftig, aromatisch. Er eignet sich sowohl für den Frischverzehr als auch für die Verarbeitung in der Küche. Reifezeit: Ende Juni - Mitte Juli. Bodenansprüche: Gute Wasser- und Luftführung, reich an Humus und Nährstoffen, mittelgebundener Boden ist ideal dafür. Staunässe und Austrocknung des Bodens verträgt sie nicht. Licht- und Wärmebedarf: Als Pflanze mit mittlerem Lichtbedarf entwickelt sie sich am besten an einem windgeschützten, sonnigen, halbschattigen Standort.
SLO:
Sorta se močno razrašča in enkrat rodi, zato njeno obrezovanje zahteva več pozornosti. Enostavno se obnavlja iz poganjkov. Rodi redno in obilno, je zelo priljubljena sorta. Odpornost na bolezni je dobra.Zoreli plodovi so temno rdeči, stožčasti, zelo veliki (3 g), sočni, dišeči, srednje trdi, sladki, sočni, aromatični. Primeren je tako za svežo porabo kot za kuhinjsko predelavo.Čas zorenja: konec junija - sredina julija.Zahteve glede tal: Dobra urejenost vode in zraka, bogata s humusom in hranili, zanj so idealna srednje vezana tla. Ne prenaša zastajanja vode in izsuševanja tal Zahteve po svetlobi in toploti: Srednje zahtevna rastlina po svetlobi, najbolje se razvija na pred vetrom zaščitenem, sončnem, polsenčnem mestu.
 
Tulamen

HU:
Érés idő június vége július, augusztus közepéig. Gyümölcsei nagyok, fényes vörös, izletes. Erőteljes növekedésű. 
CZ/SK:
Čas zorenja: konec junija do sredine julija, avgust. Njegovi plodovi so veliki, svetlo rdeči in prijetnega okusa. Živahna rast.
DE:
Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli, August. Die Früchte sind groß, leuchtend rot und haben einen angenehmen Geschmack. Kräftiges Wachstum.
SLO:
Čas zorenja: konec junija do sredine julija, avgust. Njegovi plodovi so veliki, svetlo rdeči in prijetnega okusa. Živahna rast.

Opal

HU:
Kétszer terem. Nyári érési időszak , június, őszi érési időszak augusztus -szeptember. Termései nagyok, élénk vörös, kúpos , hegyes. Édes aromás. Korán virágzó , betegségtűrő, vírustűrő fajta.
CZ/SK:
Stává se to dvakrát. Letní období zrání, červen, období podzimního zrání srpen - září. Jeho plody jsou velké, jasně červené, kuželovité a špičaté. Sladká aromatická. Brzy kvetoucí odrůda odolná vůči chorobám a virům.
DE:
Es passiert zweimal. Sommerreifezeit Juni, Herbstreifezeit August - September. Seine Früchte sind groß, leuchtend rot, kegelförmig und spitz. Süß aromatisch. Frühblühende, krankheitsresistente, virusresistente Sorte.
SLO:
Zgodi se dvakrat. Poletno obdobje zorenja junij, jesensko obdobje zorenja avgust - september. Njegovi plodovi so veliki, svetlo rdeči, stožčasti in koničasti. Sladko aromatično. Zgodnje cvetenje, sorta, odporna na bolezni in viruse.